בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • ערב שבת סליחות בליובאוויטש שבליובאוויטש

    גל האורחים שהחל ביום רביעי, התגבר לקראת שבת סליחות, כאשר מאות אורחים כבר הגיעו לחצרות קדשנו, כדי לשהות בד' אמות דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח בחודש החגים. בסדר חסידות ביום שישי היה הזאל הגדול מלא וגדוש מפה לפה בתמימים השקועים בלימודם, ומנצלים כל רגע אצל הרבי • צלם חב"ד אינפו ינון סויסה מגיש גלריית תמונות

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עוף ירו 339 עלה בתאריך 07/09/17
תכשיטי המלך 300