מלכות 1290
  • נחתם בהצלחה מבצע 'וביקשו' של 'פעילי משיח'

    מאות מאנ"ש בקהילות חב"ד בארה"ק השתתפו במבצע הכנה לקראת יו"ד שבט יום קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח. המבצע הופק בידי רכזי 'פעילי משיח' שעל ידי מטה משיח בארץ הקודש. בעז"ה בשבועות הקרובים צפוי להתפרסם, כך אומרים ב'מטה' מבצע מיוחד שיאפשר לכל חסיד להתכונן כראוי ליומי דפגרא • דיווח מלא

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300