1. מזל טובב תותח חסידדד!!

   איזה בחור שהיה איתך קצת בחיים ואהב אותך מאוד
  2. מזל טוב תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים!!!

   סיירת בית רבינו ע"ב
  3. ממממממזזזזזזזלללללל טטווובבבב ענק!!!!

   סיירת גן עדן התחתון אורו תשע"ב
  4. מזל טוב מזל טוב תזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים מתוך הרחבה בגשמיות ורוחניות גם יחד נחת חסידי אמיתי לנחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מלך המשיח מאחלים מכל הלב מכולנו יחד

   קרוטמן באר שבע
  5. מזל טוב.

   ישיבה קטנה נצרת עילית
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו