בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • אבות ובנים ביום לימוד בליובאוויטשער ישיבה

    לכבוד ט'-י' כסלו, חג הגאולה, יום ההולדת והסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי, קיימו בליובאוויטשער ישיבה בקראון הייטס יום של "אבות ובנים". היום נפתח בסדר חסידות בבוקר, ונמשך בתפילה משותפת, ארוחת בוקר שהפכה להתוועדות • לדיווח ותמונות

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300