ילד מיוחד 1290
  • ארבע תחנות לגאולה • רעיון מעובד לסעודת משיח

    לרגל שביעי של פסח, יוצאים אלפי אנ"ש והתמימים לקיים את הוראתו של הרבי מלך המשיח לערוך סעודת משיח בכל אתר. לצורך כך כתב הרב מנחם מענדל רייצס רעיון מעובד השווה לכל נפש מתורתו של הרבי על מעלת היום. לתועלת הרבים אנו מפרסמים את הקובץ • להורדה

i
ילד מיוחד
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300
סגל 300