• תודה מקרב לב • יום צבאות ה' לבנות

    תנועת הנוער צבאות ה' שקיימה גם השנה את יום צבאות ה' העוצמתי שנכנס לאלפי בתים בי"א ניסן. ובו הושקע רבות גם במופע נפרד וייחודי לבנות. וכעת הגיע שלב התודות • לרשימה המלאה

    צילום: חיים טויטו