• string(6) "425341"

   ר"ח כסלו תשנ"ג: עידוד שירת 'יחי' ללא הפסקה

   צפיות
   2417 וידאו

   ר"ח כסלו תשנ"ג: עידוד שירת 'יחי' ללא הפסקה   Error: Contact form not found.

   הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", כ"ק אד"ש מה"מ הביט במשך כו"כ פעמים לעבר האורגניסט ועודד את השירה • "כאשר החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד לכל הכיוונים, והניף את ידו הק' בתנועות נמרצות כ"ו פעמים והמשיך לעודד בתנועת ראשו הק'…" • מה שהתחולל בבית המקדש בדקות אלו א"א לתאר, אנשים קפצו ושרו בהתלהבות עצומה… רבים חשבו שהנה… זהו זה… המשיח יורד ומתגלה לעין כל…" • ליומן המלא

   יום חמישי יום הבהיר ראש חודש כסלו

   תפילת מנחה והתוועדות ביום הבהיר ר"ח כסלו

   בשעה 2:25 יצא כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה, כשבסיומה חולק – ע"פ התיכנון ובידיעתו של כ"ק אד"ש מה"מ – לכל הקהל כוסיות לחיים. עם יציאתו של כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ופתיחת הוילון אמר כל הקהל "לחיים" וכ"ק אד"ש מה"מ עשה בידו תנועת עידוד, כשבמשך כל הזמן רחשו שפתותיו ב"לחיים" וכדו'. לכל צד שכ"ק אד"ש מה"מ הביט לעברו, אמר כל הקהל: "לחיים" וכ"ק אד"ש מה"מ ענם.

   הקהל התחיל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ עודד בראשו הק' את השירה ובפיו המשיך לענות לחיים. הי' זה ממש כבהתוועדות כשכ"ק אד"ש מה"מ סוקר את הקהל, ולכל מי שמרים כוסית, עונה לחיים. כעבור כחמש דקות החל לעודד בראשו הק' בתנועות חזקות יותר, ומפעם לפעם אף מהירות יותר ולכל הצדדים, ולקראת סיום עודד חזק מאוד. כעבור כ-9 דק' סימן בידו (פ"א) ובראשו הק' (כמ"פ) לסגירת הוילון וסגרוהו. השעה היתה 2:45.

   קונטרס ר"ח כסלו ה'תשנ"ג

   לאחר תפילת מנחה יצא מכ"ק אד"ש מה"מ מאמר מוגה לכבוד ר"ח כסלו. המאמר הוא ד"ה "בורא ניב שפתים" ה'תשמ"ח והי' מונח על שולחנו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ עוד מאתמול בלילה, והיום לאחר המנחה יצא הוא מההגהה.

   כ"ק אד"ש מה"מ עבר על עלי ההגהה (המוגדלים), על כל דף ודף מראשיתו ועד סופו, וכשסיים סימן שידפיסוהו. המזכיר שאל "האם להדפיסו כ'מוגה'" וכ"ק אד"ש מה"מ השיב בחיוב. המזכיר בירר אודות התאריך ל'פתח דבר' וכ"ק אד"ש מה"מ אישר את "יום הבהיר ר"ח כסלו".

   על ה'פתח דבר' נכתב "לקראת יום הבהיר ראש חודש כסלו, שבו ימלאו ט"ו שנה מאז שזכינו לראות ברפואתו השלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנת ה'תשל"ח, הננו מוציאים לאור את המאמר ד"ה בורא ניב שפתים גו' אמר ה' ורפאתיו (שבו נתבאר גם ענין הרפואה), שנאמר בהתוועדות די"ג תשרי תשמ"ח, מתוך תפלה, תקוה ובטחון שתיכף ומיד ממש נזכה לראות ברפואתו השלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו הק', ונזכה לשמוע תורה חדשה מפיו של משיח צדקנו, בניב שפתים, שילמד תורה את כל העם."

   את השיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח מסר הת' שלום דובער הכהן שי' רייכמן שפלפל בענין "משיח מייחס את ישראל ברוח הקודש".

   "והניף ידו…"

   לכבוד ר"ח כסלו נאסף ב-770 קהל רב לתפילת ערבית, בפרט לאחר הגילויים האחרונים להם זכינו. כדי להמשיך את ה"ברוב שירה וזמרה", הובא גם (בהשתדלותו של הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ) למקום כלי זמר.

   בשעה 6:45 יצא כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית ובסיומה יצא אל המרפסת. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש מה"מ הביט במשך כו"כ פעמים לעבר האורגניסט והכנר ועודד את השירה בתנועות ראשו הק' תוך כדי שסוקר את הקהל. כן התרומם מעט לראות את אלו שעמדו למטה, וכעבור משך זמן החל לעודד בתנועות חזקות בראשו הק' לצדדים וקדימה ואחורה. חידוש מיוחד הי' בתנועות ראשו מלמטה למע' שהיו שלא כרגיל ובתנועות חזקות.

   השיא הי' בשתי הדקות האחרונות כאשר החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד לצדדים ולכל הכיוונים במהירות עצומה ובחוזק רב ואף הניף את ידו בתנועות נמרצות, סבוביות ורחבות שע"ע לא זכינו לראותם מאז ז"ך אד"ר, וכך הניף את ידו הק' כ"ו פעמים והמשיך לעודד בתנועת ראשו הק'. כעבור כדקה נוספת החל שוב לעודד את השירה נמרצות, ושוב הניף את ידו ועודד כ-15 תנועות גדולות כמקודם, כשביניהן אף כמה תנועות כפולות באופן שזרק את ידו משמאל לימין – ווארפ'ן זיך הלוך ושוב.

   את מה שהתחולל בבית המקדש בדקות אלו א"א לתאר, אנשים רקדו, קפצו ושרו בהתלהבות עצומה, כשהשמחה העיקרית היא שמחת גילוי המלך, כהכנה לגילוי הגדול בגאולה האמיתית והשלימה. רבים חשבו שהנה… זהו זה… המשיח יורד ומתגלה לעין כל…

   לסיום עשה בידו הק' תנועה גדולה וחזקה וסימן לסגירת הוילון. כ"ז נמשך כחמש דקות והשעה היתה 7:00. במשך שעה ארוכה המשיך הקהל לרקוד על מקומו בשמחה רבה ועצומה, בבחינת אורות דתוהו בכלים דתיקון. השמחה העזה בגילוי האחרון הרקידה את כולם, חסידים נפלו על כתפי חבריהם בנשיקות וחיבוקים והשמחה גדלה והתעצמה. אחד איחל לשני מז"ט, חברו השיב לו "שנזכה לרפואה הקרובה והשלימה תיכף ומיד ממש והוא יוליכנו קוממיות לארצינו נאו", והריקודים גברו והתעצמו עד כי גם התזמורת לא הספיקה לתפוס את הקצב. מאי שם צץ לו איזה בקבוק משקה שהשתתף אף הוא בשמחה עד לכלות הנפש… ומכל הצדדים זרמו השטרות לעבר ר' בערל שי' ליפסקר שאירגן מיד משקה חדש והשמחה הרקיעה שחקים. האנשים רקדו, שרו, הזיעו, אמרו לחיים ו-770 היה על גלגלים… אלו שהשכילו להשאר בבית חיינו עד לר"ח כסלו, הודו לה' על ההתגלות הגדולה לה זכו, וברכו את עצמם ואת כולם שיזכו לגילוי הגדול מכולם: התגלות מלכינו משיחינו בקרוב ממש.

   הקהל יצא בהתפעלות ובשמחה מיוחדים, יותר מהשמחה שהקיפה את הכל בצאתו של כ"ק אד"ש מה"מ למנחת יום ב' דחה"ס.

   אלו שלא זכו לחזות בגילוי הגדול צפו בו מאוחר יותר ע"י הווידאו שר' חיים ברוך שי' הלברשטאם (מרכז שידורי חב"ד) אירגן עבורם חינם אין כסף, תהא משכורתו שלימה מן השמים.

   במשך הערב הדפיס 'ועד הנחות בלה"ק' את המאמר החדש וזיכה את הקהל בתורתו של מלך המשיח.

   בלילה התקיימו להם ברחבי השכונה ובבית משיח התוועדויות חסידיות עמוק אל תוך הלילה, בקשר עם הגילויים הגדולים להם זכינו.

   תגיות: ,

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו