• שלושים שנה: סרט תיעודי בקשר לבניית הארמון למלך המשיח

     ב'פורים קטן' השנה מולאים שלושים שנה להנחת אבן הפינה לארמון שיבנה עבור כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בכפר חב"ד – בהוראתו ועידודו • ארגון נשי ובנות חב"ד בכפר חב"ד יצרו וערכו מחדש את הסרט שהפיק ר' זושא רבקין ע"ה. לפניכם הסרט הייחודי והעדכני – מוזמנים לצפות, להעביר הלאה וליטול חלק במיזם המופלא לקבלת פני משיח! • לצפיה בוידאו