• [/video]]

   "מה שהיה עד היום, לא יכול להמשיך" – הזעקה והשותפים

   צפיות
   3415 וידאו

   "מה שהיה עד היום, לא יכול להמשיך" – הזעקה והשותפים   Error: Contact form not found.

   "איני יכול לשאת את המשא החדש לבדי, אני חייב את כח הרבים". זעק מדם ליבו הרב חיים יוסף גינזבורג השליח וראש הישיבה ברמת אביב.

   לאחר שלושים שנה, אחד מסיפורי השליחות המפעימים בעולם עומד בצומת משמעותית ביותר. ברמת אביב מתייחסים ברצינות לאתגר הגדול שנפל עליהם, כאשר הבניין בו שכנו הישיבה, הכולל, הפנימיה, המקוואות, מועדות הילדים, המשרדים, חדר האוכל, הבניין שהיה הלב הפועם של הקהילה נהרס כליל והותיר את המוסדות ללא קורת גג.

   מאידך, ההריסה הציבה את השליחות ברמת אביב בפני הזדמנות נדירה של פריחה חסרת תקדים, אלא שלך נדרשת התגייסות המונית של כלל אנ"ש.

   בכינוס ההיסטורי שנערך לבוגרי רמת אביב וידידי הישיבה לאורך השנים, דיבר השליח ורב הקהילה ברמת אביב הרב חיים יוסף גינזבורג "מה שהיה עד היום לא יכול להימשך", זעק הרב גינזבורג מדם ליבו, "יש תוכנית חדשה של 'ופרצת בלי מיצרים' שתהיה שלא בערך למה שהיה עד היום, אבל אני לא מסוגל לקחת את זה לבד, בשביל להוציא את זה לפועל, אני חייב את כח הרבים".

   הרב גינזבורג הוסיף כי בעצה עם מורי הוראה ולאחר שכתב על כך לרבי החליט באופן חריג לשתף את הזכויות שלו בשליחות לכל מי שיחתום על שטר שותפות בתרומה של 300 ש"ח לחודש למשך 60 חודשים.

   מאות בוגרים כבר חתמו על שטר השותפות ועתה פונה הרב גינזבורג לציבור אנ"ש בארץ ובעולם שיצטרפו לחתימה על שטר השותפות.

   השליחות ברמת אביב מהווה בית לעולם התשובה החב"די שגידלה אלפי בעלי תשובה ביניהם שלוחים, רבנים, מחנכים, מנהיגים בקהילות ובעלי בתים חסידיים. השליחות ברמת אביב צריכה אותך עכשיו על מנת להמשיך את השליחות ברמה.

   לחתימה על חוזה השליחות לחץ כאן

   תגיות:

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו