• הרב גרליק ע״ה בכנס האמונה בסינרמה, כ״ב אדר תשנ״ה