• הרב ישראל הלפרין, יד אליהו ב׳ ניסן תשנ״ה
    הרב ישראל הלפרין, יד אליהו ב׳ ניסן תשנ״ה