• הודפס מחדש: "קובץ התקשרות" של את"ה העולמי

    קובץ התקשרות הוא מקבץ מתורת רבותינו נשיאינו אודות ההתקשרות וענינה, אופנה ודרכיה. שערי הספר הראשונים עוסקים בעקרונות היסוד של ההתקשרות ובענינים השונים בקשר בניניו לבין נשיאינו: ראש בני ישראל, רבי וחסידים, מלך ועם. השערים הבאים עוסקים בדרכים העיקריות בהן מתקשר החסיד עם רבו: יחידות, ציור פני הרב, נסיעה לרבי, כתיבה לרבי ועוד • לקניה בחב"ד-שופ