• משחקים ויצירות לימי בין המיצרים

    לרגל ימי בין המיצרים, בהם אנו מוסיפים בלימוד על עניני בית הבחירה, כדי להוסיף בבנין בית המקדש השלישי, מציע פורטל המכירות חב"ד-שופ מגוון משחקים ויצירות לילדים, בנושא בית המקדש, ללימוד חוויתי • לקניה בחב"ד-שופ