• סידור תורה אור בדוגמת הסידור של הרבי

    סידור תורה אור חובר על ידי הרב אברהם דוד לאוואט, שעסק במשך ימיו בסידור סידורים והלכות תפילה. באלול תש"א הדפיסה אגודת חסידי חב"ד העולמית את הסידור מחדש. מהדורה זו נתן אדמו"ר הריי"צ במתנה לרבי, בה השתמש הרבי בכל יום. על סידור זה רשם הרבי את הגהות לסידור תורה אור • לקניה בחב"ד-שופ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array