• הספר החדש על הרב בערל' גורביץ ע"ה

    368 עמודים, 220 תמונות, מסמכים ואיגרות קודש 50 שנות ניהול 'בית רבקה' בשליחותּ הרבי, 2 מאסרים בכלא הרוסי וסיפור חיים אחד של החסיד בעל מסירות הנפש ר' ישכר דוב (בערל) גורביץ' ע"ה, יערֶ, צרפת. מאת שניאור זלמן רודרמן • לקניה בחב"ד-שופ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array