• י' שבט: מאמר ד"ה "באתי לגני" בשפה בהירה

    בספר זה קובצו יחד מאמרו של הרבי הריי"צ מי' שבט תש"י "באתי לגני", ומאמריו של הרבי מהשנים תשי"א-תשט"ו המבארים ומעמיקים את מאמרו של הרבי מיום הסתלקותו. בסגנון מיוחד הונגשו אל הקורא כל אותם המושגים והמונחים, המהווים את קווי היסוד ואבני הדרך בעבודת דורנו, הדור השביעי, והובאו בשפה בהירה ופשוטה. מאת המרצה הרב נדב כהן • לקניה בחב"ד-שופ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array