• פרסום ראשון: מענה מהרבי על העליה להר-הבית

    בקשר עם הנושא שעלה לאחרונה שוב לכותרות, מתפרסם השבוע בעיתון בית משיח מענה מהרבי מלך המשיח בפרסום ראשון, בו כותב הרבי: במענה למכתבו ע"ד לעלות להר הבית וכו' והמצו"ב, הרי כבר פס"ד בזה ראשי רבני אה"ק • יש לציין כי בהמשך לכך, פרסם לאחרונה הרב הראשי הרב יצחק יוסף את דעתו השוללת את העליה • לכתבה המלאה