• חומרות או הידורים? • ראיון מקיף ומרתק

    מהם מנהגי חסידי חב"ד בפסח? האם מותר למרוח אבוקדו על מצה? מה היחס לשימוש בסוכר בפסח? כיצד תנהג אישה שבעלה מחמיר פחות ממנה ועד כמה צריך להחמיר עם התינוקות? • הרב יוסף ישעיה ברוין, מרא דאתרא וחבר הבד"צ דקראון הייטס עושה לנו סדר בראש לקראת פסח, מנפץ מיתוסים ומניח הכל על שולחן החג, בחן, יחסיות ואיזונים נכונים • לקריאה