• גלריית הלילה: שמחת חתונת משפחות גורביץ' – גינזבורג

    הלילה נערכה באוהל האירועים בכפר חב"ד חתונת הת' מענדי בנו של הרב דובי גורביץ ורעייתו מנחלת הר חב"ד, עב"ג הכלה פראדי למשפחת השליח הרב דוב גינזבורג ורעייתו מחיפה, בהשתתפות בני משפחה, ידידים ושלוחים • צלם חב"ד אינפו שלום ראס מגיש תיעוד בלעדי משמחת החתונה