• כפר חב"ד: חגיגת 'שבע ברכות' עם עובדי וכתבי 'בית משיח'

    באולמי 'היכל זוסמן' בכפר חב"ד התקיימה אמש שמחת ה'שבע ברכות' של החתן הת' שלום בער הכהן בנו של מנהל מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח הרב מנחם מענדל הכהן הענדל מקראון הייטס, עב"ג הכלה העטי לאה למשפחת כץ, בהשתתפות עובדי וכתבי שבועון חב"ד העולמי 'בית משיח' לאורך השנים, עסקנים, שלוחים וידידים • לתמונות