• ברכת מזל טוב מזל טוב!

    חברי מערכת חב"ד אינפו שמחים לאחל ברכת מזל טוב לידיד המערכת הת' אברהמי אורן – ירושלים עיה"ק, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מנוחי בן אור – צפת עיה"ק, וכן למשפחות הנכבדות שיחיו. יה"ר שיהא הבנין בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • לאיחולים וברכות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array