• תשורה רוויית אוצרות: תיעוד מחתונת משפחות סימפסון-טייכטל

    אמש (שלישי) התקיימה בברלין בירת גרמניה, חתונת החתן הת' ישראל אריה ליב בנו של הרב אברהם וציפורה סימפסון מקראון הייטס והכלה מינא דבורה בתם של הרב יהודה אליקים ולאה טייכטל – שלוחי הרבי בברלין, בהשתתפות אורחים רבים, ידידים ובני משפחה, רבנים ושלוחים שהגיעו לשמוח בשמחת המשפחות • לתיעוד מהשמחה והצצה לתשורה