• אֵיכָה יָשְׁבָה בָדָד: ליל תשעה באב אצל הרבי • תיעוד

    אמש, לאחר כניסת צום תשעה באב – ייהפך לששון ולשמחה – התאספו אנ"ש והתמימים בבית חיינו 770, לתפילת ערבית במנין הרבי מלך המשיח וקריאת מגילת איכה על ידי הבעל קורא הוותיק הרב מיכאל סלאווין, מתוך תפילה וצפייה לגאולה שלימה תיכף ומיד ממש • צלם חב"ד אינפו עודד קיזרמן מגיש תיעוד מיוחד