• תמונת היום: סיום מסכת ב-770 לע"נ הרב שווי ע"ה

    בבוקר יום שישי, מיד לאחר תפילת שחרית במנין הרבי מה"מ, נערכה סיום מסכת ע"י בנו של הרב אהרון יעקב שווי ע"ה, לרגל היארצייט, בהשתתפות הרב יוסף ישעי' ברוין חבר הבד"צ • לתמונות נוספות