• לאחר שבת: אורחים רבים ממשיכים לנהור לחצרות קודשנו

    לאחר שבת קודש, החלו להגיע מאות אורחים נוספים שמגיעים מרחבי תבל לשהות בבית חיינו-770, במחיצת בעל יום ההולדת – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בי"א ניסן בשנת המאה ועשרים • צלם חב"ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש גלריית תמונות