• ניצול הזמן: המשפיע מהארץ התוועד עם תלמידי ה'קבוצה'

    תלמידי פ״ב מתות"ל המרכזית בבית חיינו – 770, התוועדו אמש במרכז  770, עם משפיע אורח – הרב חיים אברביה ממשפיעי התמימים באה״ק ומשפיע במכון החסידי הטכנולוגי, כהכנה לי״א ניסן, 120 שנה. עורר על ניצול הזמן, בפרט כאשר נמצאים בד' אמות של הרבי שליט״א מלך המשיח • לתמונות