• סיום מסכת מידי ערב בתשעת הימים

    על פי הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח להוסיף בשמחה באופנים המותרים על פי ההלכה בימי תשעת הימים, וזאת על ידי עריכת סיום מסכת ש"פיקודי ה' ישרים משמחי לב", בבית חיינו – 770, נערך מידי ערב סיומי מסכת בהשתתפות אנ"ש והתמימים • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array