• להורדה: קובץ הערות התמימים ואנ"ש

    לקראת ש"פ כי תבוא, הופיע קובץ "הערות התמימים ואנ"ש – 770 בית משיח", גליון תק"ב. הקובץ כולל הערות והארות בכל מקצועות התורה: נגלה, חסידות, הלכה ומנהג, וענינים שהזמן גרמא: עניני גאולה ומשיח, ובפרט בתורתו של משיח – "מאמרים ולקוטי שיחות של נשיא דורנו" – כ"ק אד"ש מה"מ • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array