• גורל בין המשתתפים: רוצה להצטרף למניין של הרבי?

    על פי החלטת הגבאים והרבנים, המניין של הרבי בבית חיינו-770 ימשיך להתקיים במתכונת של מניין מצומצם, בשעות הרגילות (שחרית-10:00, מנחה-15:15, מעריב-21:30), תוך שמירה על ההנחיות שנקבעו על ידי ראש עיריית ניו יורק. המעוניינים להשתתף במנין, יוכלו להירשם להגרלה יומית בכדי להצטרף למניין • לכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array