• מוצאי שבת: קידוש לבנה ברוב שירה וזמרה

    אחרי תפילת ערבית והבדלה, יצאו אנ"ש והתמימים מבית חיינו על הרחוב הקפוא, שם נערך קידוש לבנה, מתוך שירה וזמרה וכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה, כפי הוראתו הק' של הרבי מלך המשיח • צלם חב"ד אינפו מגיש גלריית תמונות