• ביום רביעי: ההתוועדות המרכזית לרגל ט'-י' כסלו

    גבאי בית הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש שבליובאוויטש מזמינים את אנ"ש והתמימים להתוועדות חסידים המרכזית, לרגל יום ההולדת ויום הסתלקות וחג הגאולה של כ"ק אדמו"ר האמצעי. ההתוועדות תתקיים בעז"ה ביום רביעי הקרוב, ליד שולחנות ערוכים • לכל הפרטים