• פסוקי תהילים עם ביאורי רבותינו נשיאנו לראש חודש שבט

    מערכת חב"ד אינפו שמחה להגיש תדפיס מתוך הקאפיטל של הרבי פרק קי"ט, השייכים לראש חודש שבט. כידוע, כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב כי "מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים מהקאפיטל בתהילים שהוא מסומן במספר שנות חייו" • הקובץ מכיל את הפסוקים השייכים לראש חודש זה, פסוקים קל"ב – קמ"ז עם ביאורי רבותינו נשיאינו • לקריאה והורדה

    הרבי מלך המשיח באמירת תהילים
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array