• להורדה: תיקון ליל שבועות

    לאור הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות אמירת "כל התיקון מתחילתו ועד סופו" הוציא לאור ועד אברכים בקראון הייטס את התיקון לטובת המתפללים בבית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים – 770 עם התיקונים שזכינו מהרבי, וכן מאמר ד"ה בחדש השלישי מתורה אור, וחלק מהוראות הרבי "המעשה הוא העיקר" לימים אלו • להורדת התיקון