• מאות אורחים ותושבי השכונה בעצרת תפילה ב-770

    מאות חסידי חב"ד, אורחים ותושבי שכונת המלך השתתפו בעצרת תפילה וזעקה בשל המלחמה בארה"ק, לעילוי נשמת ההרוגים, לרפואת הפצועים והצלחת כוחות הביטחון הפועלים במסירות נפש • לאחר אמירת תהילים נשא דברים המד"א וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברוין על המצב הקשה והצורך בהתחזקות בשלימות הארץ ללא התרפסות בפני המחבלים ימ"ש • צלם חב"ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש גלריית תמונות