• הבד”צ בקריאה: תרמו וסייעו לאש”ל – הכנסת אורחים

    המארי דאתרא וחברי הבד”צ דשכונת קראון הייטס הרב אהרן יעקב שווי והרב יוסף ישעי’ ברוין מפרסמים היום מכתב שנשלח לכל בתי תושבי השכונה, ובו קריאה לתמוך בארגון החסד האדיר “אש”ל – הכנסת אורחים”, שנוסד על ידי הרב משה ירוסלבסקי ע”ה, והוא מנוהל כיום על ידי הרב מנחם מענדל הענדל וזכה לעידודים נפלאים מהרבי • לצילום המכתב