• תמכו באש"ל וזכו בדולר לברכה מהרבי

    בימים אלו מתקיים הקמפיין השנתי למען ארגון 'אש"ל – הכנסת אורחים' שדואג לאורחי המלך. כעת מפרסמים מנהלת הארגון שכל התורם ח"י דולר ומעלה ייכנס להגרלה על דולר שניתן מידו הקדושה של כ"ק אד"ש מה"מ • לתרומה און ליין