• השלוחים בערב שבת ברחובות קראון הייטס • תיעוד מרהיב

    המוני שלוחי המלך שהגיעו לשכונת 'כאן ציווה ה' את הברכה' להשתתף בכינוס השלוחים העולמי בבית חיינו מילאו את רחובות השכונה בערב שבת, ובכל מקום נראו שלוחים נפגשים באחוות חסידים, ומנצלים את ההזדמנות למפגשים קטנים של שליחות גדולה • צלם חב"ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש תיעוד מרהיב