• גילוי דעת: עשרות רבני חב"ד מורים להתחסן בהקדם

    עשרות רבני קהילות חב"ד, מורי-צדק, דיינים וראשי ישיבות חב"ד מכל רחבי ארץ הקודש, פרסמו גילוי דעת ברור ללכת ולהתחסן בהקדם, כדברי הרופאים המומחים, והוסיפו כי אשר מצווה לפרסם זאת, כמו כן קוראים הרבנים להשקיע גם בהתחסנות רוחנית, בהוספה בתפילה ובתורה ומצוות ובלימוד ענייני גאולה ומשיח ובהכנה לגאולה • למכתב המלא