• עשרות רבנים במכתב לרגל החזרה לבתי הכנסת

    עשרות מרבני חב"ד מרחבי העולם כולו, חתמו על מכתב לרגל החזרה לתפילה בבתי הכנסת, בו הם קוראים לאנ"ש לקבל על עצמם שלא לדבר בשעת התפילה כלל. במכתבם מצטטים הרבנים ממכתבי הרבי מלך המשיח, וכן מדבריו הידועים של אדמו"ר הזקן באגה"ק על האיסור לדבר בשעת התפילה • לצילום המכתב