• הודו: יו"ר הכנסת בראש משלחת חברי כנסת בהתוועדות י"א ניסן

    י"א ניסן בניו דלהי שבהודו נחוג בטקס רב רושם ע"י השליח בדרום דלהי הרב שניאור קופציק בהשתתפות יו"ר הכנסת מר אמיר אוחנה, שגריר ישראל בהודו, קונסולית ישראל בהודו וחברי הכנסת מר עמית הלוי וחה"כ מר מיכאל ביטון • לדיווח המלא