• י"א ניסן, ליל הסדר וסעודת משיח: מגוון עיצובים לחודש ניסן

    לאחר שכבש את השלוחים בחג הפורים, בנק העיצובים שע"י אגף המרכז לחינוך ושליחות שתחת ניידות חב"ד, מגיש מגוון עיצובים מרהיבים לחודש ניסן, כאשר בין שלל העיצובים ניתן למצוא; מודעות להתוועדות י"א ניסן המותאמת לשלוחים ולגבאי בתי כנסת חב"ד, קמפיין 'קמחא דפסחא', הזמנה לליל הסדר, פרסום לסעודת משיח ועוד • לדיווח המלא