• חח"ל צפת: כינוס הקהל בנושא "פרסום משיח וזהות המשיח"

    בהמשך לכינוסי הקהל החודשיים המתקיימים מידי חודש בישיבה גדולה חח"ל צפת, גם בחודש זה התקיים כינוס הקהל מיוחד בנושא "פרסום משיח וזהות המשיח", כאשר בכינוס הושם דגש מיוחד על פעולות החסידים בשנת תשנ"ג לפרסום זהותו של משיח – הרבי שליט"א • לדיווח המלא