• בצל המלחמה: בריתות מילה בויניציה שבאוקראינה

    היום התקיימו שתי בריתות ליהודים בויניציה שבאוקראינה, ע"י השליח הרב שאול הלוי הורביץ, המוהל הרב דוד שלמה גלבר והרב טוויל. ארגון המוהלים במסירות נפש בצל המלחמה נעשה ע"י השליח למריופל הרב מנחם מענדל כהן • לתמונות