• רוממה: בישיבת 'ופרצת' התוועדו עם הרב לנדא

    בישיבת תות"ל 'ופרצת' רוממה שבמרכז ירושלים התקיימה התוועדות מיוחדת הכנה ליום הבהיר י' שבט – יום קבלת הנשיאות, בהשתתפות המשפיע הרב שלמה זלמן לנדא • לתמונות