• חדרה: התוועדות י"ט כסלו נחגגה בשכונת ברית שלום

    התוועדות י"ט כסלו מיוחדת נערכה אמש בבית הכנסת ברית שלום בשכונות ביתר בחדרה. קהל רב ישב על יד שולחנות ערוכים, לסעודת מצוה בשרית, ו'משקה' בשפע. להקת נגנים מיוחדת ניגנה ניגוני נשמה. ורב בית הכנסת ושליח הרבי הרב מוטי גרוזמן סיפר את סיפור גאולת אדמו"ר הזקן, ודיבר על החיות והשמחה שתורת החסידות הכניסה בעם ישראל • לתמונות