• י”ג כסלו: היום שבו נקבע כי “המלך אינו מעיד”

    בשעות הצהרים של י”ג כסלו תשמ”ו, פסק השופט בבית המשפט הפדרלי אשר “המלך אינו מעיד” והרבי אינו צריך להעיד בבית המשפט בעניין הספרים. זמן קצר לאחר מכן התפרסם הדבר בבית חיינו, והשמחה העצומה הרקיעה שחקים • נזכרים ונעשים