• המונים בהתוועדות 'הקהל' המרכזית בראש חודש כסלו

    זו כבר מסורת שהתאריך של דור השביעי – 'ראש חודש כסלו' נחוג ברוב פאר והדר ב'ממש – מרכז ההפצה באה"ק', אולם בשנה המיוחדת שלנו 'שנת הקהל' חשבו והחליטו בהנהלת 'ממש' כי חייבים לקחת הכל קדימה בפריצת דרך חדשה לגמרי – התוועדות מלכותית ענקית ומיוחדת • לכתבה וגלריית תמונות