• ירושלים: כינוס השלוחים ומעמד הקהל בישי"ק תורת אמת

    בישיבה קטנה 'תורת אמת' ערכו מעמד הקהל וכינוס השלוחים ברוב פאר והדר, לתלמידי התמימים שלוחי הרבי מלך המשיח, במהלך הכינוס החדירו בתמימים את הנקודה שכל הענינים צריכים להיות חדורים בקבלת פני משיח • לדיווח המלא ולתמונות