• לראשונה בחב”ד: “הקהל – כינוס השלוחים” לכל המשפחה

    לכבוד כינוס השלוחים העולמי, בארגון התאחדות החסידים הפיקו תוכנית מיוחדת למשפחות אנ”ש. בתוכנית הייחודית המיועדת לכל המשפחה, תתקיים התוועדות חסידית עם גדולי המשפיעים ותוכנית מהנה לילדים • לכל הפרטים