• לראשונה: 'כולל חב"ד' יסייע לילדים בהשתתפות במחנות הקיץ

    בשורה של ממש למשפחת אנ"ש: 'כולל חב"ד' מודיע כי משפחות העומדות בקריטריונים המתאימים, יהיו זכאיות להשתתפות בתשלום עלות הקייטנה במקום מגוריהם או אחד הקעמפים בארץ הקודש • לכל הפרטים